Fun! Japan Campaign

Fun! Japan Campaign

Chiến dịch khu vực FUN!JAPAN

Tổng quan về chiến dịch

Trong thời gian chiến dịch, chúng tôi sẽ tặng sản phẩm đặc sản được lựa chọn kỹ lưỡng từ khu vực cho những người đã đăng ký thành viên FUN! JAPAN và trả lời cuộc khảo sát! Hãy tham gia vào cuộc chiến dịch và tận hưởng Nhật Bản.

Thời gian hoạt động

Thứ Tư, ngày 7 tháng 2 năm 2024 - Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Chi tiết giải thưởng

50 khăn tay với hình ảnh 47 tỉnh thành trên toàn quốc Nhật Bản
※ Xin lưu ý rằng bạn không thể chọn họa tiết.

Về những người chiến thắng

Trong chiến dịch này, chúng tôi sẽ chọn những người tham gia đáp ứng các điều kiện sau đây làm người chiến thắng.
・Những người có thể cung cấp ý tưởng cho FUN!JAPAN để cung cấp dịch vụ tốt hơn trong tương lai.
・Những người có quyền đăng ký thành viên và đã hoàn tất quá trình đăng ký
※Chúng tôi sẽ sử dụng nó như một tiêu chí lựa chọn để tham khảo cho việc thiết lập chủ đề trong tương lai trong dịch vụ bảng thông báo trò chuyện cho phép giao lưu giữa các thành viên."

Về thông báo trúng thưởng

Dự kiến chúng tôi sẽ liên hệ với người chiến thắng qua địa chỉ email đã đăng ký trong thông tin thành viên FUN!JAPAN sau khi sự kiện kết thúc trong vòng 2 tuần. Thời gian gửi thông báo chiến thắng dự kiến là 3~4 tuần sau khi gửi email thông báo chiến thắng. Chúng tôi không liên hệ với những người không trúng thưởng, vui lòng thông cảm trước.